snake

 

Als je kijkt naar het gedeelte in Genesis rondom de slang en de zondeval, dan zijn er een paar rare dingen waar ik maar weinig mensen ooit over hoor die best apart zijn

Ik ga er voor dit artikel van uit dat de beschrijving van de zondeval letterlijk is. Ik erken dat er zeker argumenten hiertegen in te brengen zijn. Maar dat is een andere discussie.

De slang kan praten?

In Genesis praat de slang tegen Eva. Dat is al best apart. Maar zij lijkt het heel normaal te vinden. Er wordt in ieder geval geen melding gemaakt dat zij zich hierover verbaasde.

Wat zijn mogelijke verklaringen:

  • Het is niet letterlijk (zoals ik al aangaf verken ik deze optie niet verder in dit artikel. Maar ik noem hem voor de volledigheid).
  • Dieren konden praten in de hof (maar wanneer en waarom is dit gestopt?)
  • Het was wel apart en Eva was wel verbaast, maar dit is niet vermeld.
  • Adam en Eva waren telepathisch en begrepen zo ook dieren.

Ik vind van deze vier de laatste de meest interessante mogelijkheid om te verkennen. Als ik over deze mogelijkheid nadenk, moet ik meteen denken aan de Spraakverwarring en aan Pinksteren.

Zou het kunnen dat mensen en dieren konden communiceren doordat ze telepathisch waren? En dat dit vermogen verloren is gegaan bij de Babylonische spraakverwarring? En dat bij de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste pinksterdag…dit tijdelijk weer actief werd?
Handelingen 2:7 (Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?)

Op zich zou je de tekst kunnen interpreteren dat iedereen wel iemand in zijn eigen taal hoorde spreken. Maar het lijkt er toch op dat er hier over gesproken wordt dat iedereen ze allemaal in hun eigen taal verstond.

Je zou kunnen zeggen: dat was de gave van het vertalen van tongen op de toehoorders. Of het spreken in tongen van de apostelen. Maar dan zouden ze nog steeds niet iedereen in hun eigen taal horen. Ik heb verschillende verhalen gehoord van mensen die in tongen aan het bidden waren voor iemand, waarvan achteraf bleek dat ze perfect in zijn/haar moedertaal hadden gesproken zonder dit te beseffen of deze taal te spreken. Maar ik heb nooit ervan gehoord dat meerdere mensen dezelfde persoon tegelijkertijd in verschillende talen hoorden spreken.

Ik zeg niet dat dit zo is hoor. Maar ik vind het een interessante theorie en sowieso een interessant onderwerp om over te filosoferen.

Is het een slang of was het de duivel?

Er staat helemaal nergens iets over de duivel in dit stuk in Genesis. Het spreekt enkel over de slang die sluw was. Ook in de vloek komen en aantal aspecten naar voren die duidelijk echt over slangen gaan (vee zal je mijden, wilde dieren wenden zich af), naast een stuk wat je kunt interpreteren als de voorspelling van Jezus die met de duivel zal afrekenen.

In het wild levende dieren

De slang was van alle ‘in het wild levende dieren’ het  sluwst. Blijkbaar waren er gedomesticeerde dieren in de hof en in het wild levende dieren daarbuiten? Had het Adam en Eva al niet op moeten vallen dat de slang überhaupt niet in de hof thuishoorde?

Hier lijkt een interessant link te liggen met de gelijkenis van de goede herder. Daar is sprake van een veilige afgeschermde omgeving (de schaapskooi) iemand die over de muur komt/ inbreekt met slechte bedoeling, en schapen die niet naar andere stemmen luisteren.

Op zijn buik kruipen

Een van de aspecten van de straf van de slang, was dat hij voortaan door het stof zou kruipen. Blijkbaar deed hij dat daarvoor niet? Hoe werkte dat voor de vloek?
Kon de slang daarvoor lopen? Of misschien zelfs vliegen?

Dit zijn in mijn ogen de twee meest voor de hand liggende opties. Interessant dat deze slang dan opeens heel erg lijkt op een (Chinese) draak. En de duivel regelmatig wordt aangeduid als een draak.

Wat verder interessant is om af te vragen is de vraag of de vloek alle slangen trof (net als via Adam en Eva alle mensen). Je zou dit haast zeggen aangezien er geen sporen te vinden zijn van dergelijke draken. Maar misschien dat Adam en Eva hun kinderen wel over ‘de slang’ hebben verteld en zo onze afbeeldingen van draken verklaard kunnen worden.

De bronzen slang op de staf in de woestijn

Dit is dan niet meer bij de zondeval, maar we zien ook een slang voorbij komen na de uittocht in Egypte. Dit verhaal vind je in Numeri 21. De Israëlieten luisterden niet en God stuurt giftige slangen. Wanneer ze naar God uitroepen om hulp draagt Hij Mozes op om een slang te maken van Brons en deze op een staf in de lucht te houden. Iedereen die naar deze slang kijkt wordt dan beter.

Jezus geeft zelf aan in Johnannes 3:14 dat dit een voorschaduwing was van Hem. Maar waarom wordt de slang gebruikt als voorschaduw voor Jezus?

De slang is vervloekt (in Genesis) en staat voor zonde. Verder zien we in Galaten 3:13 dat iedereen die aan een paal genageld wordt vervloekt is. Zowel de slang zelf als het genageld zijn aan een paal zijn wijzen op zonde en vervloekt zijn.

Het beeld van de bronzen slang is dus niet een voorschaduw van Jezus’ natuur, maar juist van het feit dat Hij zonde werd voor ons, aan een paal werd genageld en dat als wij naar Hem kijken we genezing  ontvangen.

Het blijft interessant dat het beeld van ‘de vijand’ wordt gebruikt als voorschaduw van Jezus. Zeker als je hieraan koppelt dat in dit beeld enorm lijkt op bijvoorbeeld de Staf van Asclepius[1] een God die geassocieerd werd met genezing en medicijnen(Griekse mythologie).
Verder heb je nog de Cadeceus[2] die hier enorm op lijkt waarvan sommige bronnen claimen dat de oorsprong van dit beeld nog ouder zijn en al voorkwamen in het oude Mesopotamië.

Het zou natuurlijk prima kunnen dat de Cadeceus geinspireerd is op de duivel (interessant dat bij dit beeld ook vleugels zitten) en dat de staf van Asclepius zijn weg heeft gevonden in Griekse mythologie vanuit deze gebeurtenis.

Afsluiting

Mocht dit niet duidelijk zijn. Ik claim geen van de hier beschreven ideeën als waarheid. Het gaat hier niet eens om dingen die ik geloof. Het zijn puur eigenaardigheden en mogelijke verklaringen/ theorieën.

 

[1] Wikepedia: Rod of Aclepius

[2] Wikipedia: Caduceus