tja

 

Tja, wat moet je daar nou van denken? De meeste mensen denken maar liever niet na over dit onderwerp en het is een van de argumenten die regelmatig door atheïsten wordt aangevoerd tegen de geloofwaardigheid van de bijbel.

Wat is incest

Eerst maar even de definitie. We spreken over incest bij geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Er is echter geen hele scherpe definitie. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in gradaties.

  • 1e graad (bijvoorbeeld vader en dochter)
  • 2e graad (bijvoorbeeld broer en zus)
  • 3e graad (oom en nicht)
  • 4e graad (neef en nicht)

Binnen kerkelijk recht zijn de eerste twee verboden. De laatste twee zijn ‘relatief’ verboden. Hier kunnen uitzondering op gegeven worden.

Incest in de bijbel

Er zijn een aantal expliciete gevallen van incest in de bijbel en aantal impliciete gevallen.

Ik ga er vanuit dat zoals in de bijbel beschreven staat Adam en Eva de eerste mensen waren en iedereen uit hen voortkomt. Dit betekent impliciet dat hun kinderen enkel met elkaar of met hun ouders voort konden planten.

Ditzelfde scenario onttrekt zich nogmaals bij Noach alhoewel ze zich daar technisch gezien konden beperken tot 3e of 4e graads incest.

Als we kijken naar de expliciete gevallen dan zien we dat Abraham getrouwd was met zijn (half)zus en dat Isaac en Jacob beiden trouwden met een nicht.

De eerste melding van een negatieve kijk of verbod op incest kom je pas tegen in Leviticus 18.

 

Is incest immoreel of onverstandig?

Wij weten nu dat bij voortplanting met een naaste bloedverwant de kans op misvorming significant toeneemt. Het is niet uit te sluiten dat in de vroege bijbelgeschiedenis dit (nog) geen punt was en er daarom geen problemen ontstonden bij relaties die wij nu als incestueus zouden omschrijven.  Het kan prima het geval zijn dat de genetische problemen bij dergelijke relaties pas in de tijd van Mozes een probleem werden. Los hiervan was het niet alsof er heel veel alternatieven waren in de tijd van Adam en Noach.

Het is dan ook maar de vraag of het verbod hierop een morele reden heeft of gewoon praktisch en verstandig is. Veel van de geboden die de Israëlieten ontvingen waren (en zijn) gewoon heel verstandig en gezond.

 

Conclusie

Begrijp me goed. Ik pleit absoluut niet voor het aangaan van relaties met (naaste) bloedverwanten. Het is in mijn ogen alleen geen enkel argument tegen de betrouwbaarheid van de bijbel. Zelfs de seculiere opvatting is dat alle mensen uit slechts een aantal gemeenschappelijke voorouders voortgekomen zijn en hier dus onvermijdelijk voortplanting met naaste bloedverwanten plaats gevonden moet hebben.