adameneva

 

Het is een interessante vraag nietwaar. Zouden Adam en Eva nooit gestorven zijn als ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten? Een vraag die hieraan linkt is de vraag of ze voor de zondeval van de boom van leven hebben gegeten en of dit verschil maakt.

De ziel is niet eeuwig

Veel christenen zijn overtuigd van de aanname dat de ziel onsterfelijk is. Je ziet dit terug in de meest gangbare kijk op de hel: eeuwige kwelling (link naar artikel). Deze gedachte komt alleen uit het Griekse denken en lijkt niet gesteund te worden door de bijbel.

God sluit namelijk de hof af na de zondeval om te voorkomen dat Adam en Eva van de boom van leven eten. Hier staat specifiek bij dat God niet wenste dat ze daar van zouden eten en eeuwig zouden leven (in een gevallen staat).

Het verwarrende is alleen dat God eerder zei dat ze zouden sterven wanneer ze van de boom van kennis aten. Blijkbaar hield dit niet in dat ze per direct dood neervielen, maar was er wel iets ‘veranderd’. Ook was het blijkbaar mogelijk om daarna alsnog van de boom van leven te eten en eeuwig leven te krijgen, maar hoe verenig je dit met ‘Je zult zeker sterven als je van de boom eet?’

Wat doet de boom van leven precies?

De grote vraag is natuurlijk of het eten van de boom van Leven voor eens en altijd eeuwig leven geeft of dat het misschien zo is dat de boom het leven in stand houdt. Zolang je van de boom blijft eten ga je niet dood. Bij deze benadering zou het ook geen punt zijn geweest als Adam en Eva voor de zondeval al van deze boom hadden gegeten. Bij het afsluiten van de hof sluit God dan als het ware de bron van eeuwig leven. Doordat ze hier niet meer van kunnen ‘drinken’, gaan ze nu uiteindelijk dood.

Definitie van eeuwig leven

Het is apart om te zien dat de Bijbel een andere definitie van eeuwig leven geeft dan de meeste christenen hanteren. In Johannes 17:3 geeft Jezus deze definitie van eeuwig leven: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (NBG)

Om welke dood gaat het precies?

Het interessante is dat sinds Jezus’ komst, wij als zijn volgelingen nu al eeuwig leven hebben ontvangen. We hebben dus eeuwig leven, maar we gaan toch nog dood (hier op aarde).

Dit staat dan mooi in contrast met Adam en Eva die al ‘dood waren’ maar toch nog een flinke tijd hebben geleefd op aarde.

Het is dus niet uit te sluiten dat het gevolg van de boom van kennis van goed en kwaad meer te maken heeft met het geestelijk dood zijn. De zondeval brak het intieme contact, het ‘kennen’ van God.
Het zou ook prima kunnen dat Adam en Eva sowieso lichamelijk uiteindelijk zouden sterven. Dat het sterven enkel ging over het geestelijke aspect wat leven na de dood onmogelijk maakt. Je zou anders ook binnen een paar duizend jaar tegen het probleem van over populatie aanlopen. Als niemand sterft stijgt de bevolking exponentieel.

Conclusie

Hoe dan ook lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat Adam en Eva onsterfelijk waren. Volgens de ene theorie waren ze dat na de zondeval niet meer (afgesneden van de bron van eeuwig leven) en volgens de andere theorie zijn ze het nooit geworden (hebben ze nooit van de boom van leven gegeten).