straffen

Het is een interessante vraag nietwaar. Of God moet straffen. Ik hoor het regelmatig. God is rechtvaardig. Omdat Hij rechtvaardig is moet Hij zonde straffen. Is God daarmee gebonden aan regels? Zijn er regels die groter zijn dan God zelf? Wil Hij ons eigenlijk niet straffen maar kan Hij niet anders?

Is Jezus daarom voor ons gestorven? En waarom is het rechtvaardig om iemand anders te straffen? (two wrongs don’t make a right). En als Jezus alleen maar deed wat Hij de Vader zag doen (en de Vader ons wilde straffen) hoe kon Hij dan juist ervoor zorgen dat we niet gestraft worden?

Je kan niet en straffen en vergeven

Dit is gewoon logica. Als God ons vergeeft, hoeft Jezus niet in onze plaats gestraft te worden. Rustig maar, ik zeg hiermee niet dat Jezus niet hoefde te sterven. Ik zeg alleen dat het niet was omdat God ons (of iemand) moest straffen.

Dus wat is het? Heeft God ons vergeven? Of is Jezus in onze plek gestraft? En waarom moeten wij wel vergeven als God dit zelf niet eens doet?

Waarom moest Jezus sterven?

Als Jezus niet gestraft hoefde te worden. Waarom moest Hij dan voor ons sterven?
Als we terug gaan naar Genesis, zien we dat God daar zegt dat als ze van de boom van kennis van goed en kwaad eten, ze zouden sterven. Door Adam en Eva is de hele aarde onder de ‘wet van zonde en dood’ gekomen.

Dus wanneer God ons vergeeft, verandert dit nog niks aan deze staat. We zijn vergeven maar nog steeds  zullen we sterven en zijn we slaaf van de wet van zonde. Denk aan Paulus’ zijn relaas in Romeinen 7 hierover.

We hadden geen eeuwig leven. We zouden gewoon sterven en dat was het. En ons leven zou een worsteling blijven tegen zonde. Jezus kwam om ons leven te geven in overvloed. Om gevangenen vrij te maken en zieken te genezen.

Verschillende verzoeningstheorieën

Er zijn meerdere theorieën rondom verzoening. De twee meest gangbare theorieën zijn:

  • Penal substitution (God heeft Jezus in plaats van ons gestraft)
  • Christus Victor (Jezus heeft ons bevrijd van zonde en dood)

Penal Substitution

Dit is de theorie die op dit moment het meest ‘mainstream’ is. Het idee dat zonde gestraft moet worden. Dat Jezus deze straft in onze plaats heeft gedragen en God Hem dus heeft gestraft in plaats van ons te straffen.

Christus Victor

Deze theorie leert dat Jezus niet kwam om gestraft te worden, maar om ons te bevrijden. Hij heeft zonde en dood overwonnen. Dit zie je ook in zijn ‘mission statement’. Het idee is hierbij dan ook dat ‘de dood’ niet een straf is, maar een consequentie. God hoefde/wilde ons niet te straffen, maar wij moesten ‘bevrijd’ worden van de consequentie(s) van de zondeval. Bij vele van de vroege kerkvaders was dit een gangbare visie. Penal substitution is eigenlijk pas na de 11e eeuw de dominante visie geworden.

Bijbelteksten en hun interpretaties


Geslagen door God

In Jesaja 53:4 lezen we: “Voorwaar, onze ziekten heeft  Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.”

Interessant nietwaar hoe de tekst duidelijk zegt dat Hij niet door God geslagen werd, maar dat de mensen hem als geslagen door God zagen.

Mijn God, mijn God

Jezus spreekt de woorden: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten” aan het kruis. Wat moeten wij van deze tekst denken? Had de Vader Jezus echt verlaten?

De Psalm die Jezus hier quote (Psalm 22) is een Psalm van David. Het is interessant om te zien dat veel van zijn psalmen op dezelfde manier verlopen: Hij uit zijn gevoel en daarna proclameert hij wat hij weet dat waar is. Ook bij deze Psalm zien we dit. Je zou hieruit kunnen concluderen dat Jezus ‘het gevoel had’ dat God hem had verlaten, maar wist dat dit niet de realiteit was. Je ziet deze omslag bij vers 22 naar 23.

Je ziet dan in vers 25 dat de Psalm juist ervan spreekt dat God Zijn blik niet afwend en juist hoort naar de hulproep.

Wat verder goed is om te beseffen, is dat ze toen geen ‘Psalm 22’ hadden. De gangbare manier om een Psalm aan te halen was om de eerste regel van de Psalm te zeggen. Je kan dus ook concluderen…. Jezus zei gewoon tegen de mensen daar: “Denk aan deze Psalm. Dit is wat er hier nu gebeurt.”

Sowieso is het idee dat God zijn blik afwendde en dat het contact verbroken was aan het kruis op een aantal vlakken problematisch. Als God en Jezus één zijn, hoe kan er dan scheiding bestaan tussen hen? En wat voor signaal geeft het ons als Hij zegt: “Ik laat jullie nooit in de steek”, als Hij Jezus wel in de steek liet?

Het behaagde God Hem te verbrijzelen

Dit is misschien wel de meest gruwelijke onjuiste vertaling in de bijbel. Serieus? Dit is wat je gelooft? Dat God ervan genoot om Jezus te verbrijzelen? We vinden deze tekst in Jesaja 53:10

Wat wij lezen in onze bijbel is een interpretatie van teksten in een taal die al eeuwen niet meer bestaat. Als we kijken naar de Septuagint (vertaling van het Hebreeuws naar Grieks) toen beide nog levende talen waren, dan zien we dat ze deze tekst daar totaal anders hebben vertaald.

Dit is waar de Engelse vertaling van deze tekst uit de Septuagint op uit komt:
“The Lord also is pleased to purge him from his stroke. If ye can give an offering for sin, your soul shall see a long-lived seed.
The Lord also is pleased to take away from the travail of his soul, to shew him light, and to form him with understanding; to justify the just one who serves many well; and he shall bear their sins.”

Het betekent dan opeens precies het tegenovergestelde. Het behaagde God Hem te reinigen, te herstellen. Niet om Hem te straffen of pijnigen.

 

Hopelijk heeft dit artikel je aan het denken gezet om eens na te denken over dit onderwerp. Ik moedig je van harte aan om zelf in de materie te duiken en je eigen mening hierover te vormen. Een aantal boeken die ik hiervoor kan aanbevelen: