theend

Heb jij daar ook wel eens over nagedacht? Waarom de bijbel ophoudt na Openbaring? Waarom worden er nu geen Bijbelboeken meer toegevoegd?

Wat zeggen mensen hierover?

Ik heb mensen wel eens horen zeggen: “Wij hebben nu de bijbel”.
Dus? Waarom zou het daarmee ophouden? De joden hadden ook de Tenach. Daar bleef wel continue aan toegevoegd worden.
Er zit verder sowieso tijd tussen het moment van schrijven van het laatst geschreven Bijbelboek en de bepaling over wat in de bijbel thuishoort.

Een andere verklaring die ik wel eens hoor: “Wij hebben nu de Heilige Geest”. Hier is al meer voor te zeggen. Dat is echt anders dan daarvoor. Maar alle boeken vanaf Handelingen zijn geschreven toen dit ook al waarheid was. Waarom zijn er dan nog een tijd lang boeken geschreven en aan de bijbel toegevoegd, en daarna niet meer?

Ook heb ik gehoord: “De apostelen hadden hier een speciale zalving voor. Die hield daarna op”. Dit zou kunnen. Ik zie hier alleen niks over in de bijbel. Verder mis ik hier de logica in.

Je kijk op de bijbel

Een vraag die hier misschien nog onderligt, is deze: Wat is de bijbel? Hoe zie je de bijbel? Er zijn hier teveel mogelijke visies en ideeën over om te benoemen, dus ik hou het hierbij even bij mijn visie op de bijbel:

De bijbel beschrijft de reis van God met mensen. Het beschrijft de geschiedenis van de relatie tussen God en mens met daarin primair het Heilsplan. Gods plan om de relatie tussen Hem en ons te herstellen. Het beschrijft de geleidelijke openbaring van wie God is.

In het oude verbond was er een sluier. Mensen zagen God niet voor wie en hoe Hij echt was. Maar met Jezus is zichtbaar geworden wie God is. Jezus zegt zelf: “Wie mij ziet, ziet de Vader.”
Vanuit deze gedachte zou het logisch zijn dat de bijbel ophoudt na Jezus. Het doel van de bijbel zat erop. De relatie was hersteld. De reis van het herstel was voltooid en Jezus was volledig geopenbaard.

Of toch nog niet helemaal? Openbaring heet namelijk: ‘De openbaring van Jezus Christus’. De openbaring van Jezus was dus blijkbaar nog niet compleet na zijn dood, opstanding en hemelvaart. Zelfs niet na de uitstorting van de Heilige Geest.

Je eschatologie

En hiermee kom je bij je eschatologie. Voor deze vraag komt het er vooral op neer of wat in Openbaring beschreven staat nog moet komen of al is geweest.

Voor een preterist (iemand die gelooft dat wat in Openbaring staat al is gebeurd)  is het relatief logisch dat de bijbel ophoudt na Openbaring. Toen was het laatste aspect van de openbaring van Jezus afgerond. De vorige periode was toen helemaal afgesloten. Er komt geen volgend hoofdstuk meer in de reis van God en mens. Het relatie herstel is nu voltooid en vanaf nu is het alleen maar een voortdurende toename van het Koninkrijk van God op aarde.

Voor een futurist (iemand die gelooft dat Openbaring nog gaat plaats vinden) is dit lastiger. Er moet nog steeds iets komen, en daarna nog een nieuw hoofdstuk. Maar waarom wordt er dan niks meer aan de bijbel toegevoegd? Waarom lijkt de knip van waar de bijbel ophoudt dan toch te liggen rond de tijd van de vernietiging van de tempel?

Conclusie

Het blijft een lastige vraag. Ik heb nog niemand gevonden die een 100% bevredigend antwoord kon geven. Ik vind het persoonlijk logischer dat de bijbel ophoudt rond 70 AD als je uitgaat van preterisme.

Maar ook dan was het toch heel fijn geweest als er nog een Bijbelboek was geweest wat de vernietiging beschreef, kenbaar maakte dat daarmee wat in openbaring staat had plaats gevonden en er een punt achter zet door te zeggen dat de bijbel nu klaar is.

Alleen… dat is er dus niet.