bruiloft

De bijbel spreekt over een bruiloft. De bruiloft tussen de Zoon en ‘Zijn bruid’. Je ziet een aantal van de gelijkenissen die Jezus vertelt hierover gaan:

 • De dwaze en de wijze maagden
 • De bruiloft

Verder zien we de bruiloft voorbij komen in Openbaring 19.
Maar wanneer vind deze bruiloft nou eigenlijk plaats? En gaan die gelijkenissen over ons?

 

De verbonden als huwelijk

Het is interessant te zien hoe Paulus de overgang van het oude naar het nieuwe verbond vergelijkt of zelfs linkt aan getrouwd zijn (Romeinen 7) . Hij zegt eigenlijk… je bent ‘vrij’ van een huwelijk als een van de twee sterft. En daarna kun je ‘opnieuw’ trouwen. Hij linkt dit aan het sterven in Christus en daarmee in staat zijn om een nieuw verbond/ een nieuw huwelijk aan te gaan met Hem.

We kunnen dus redelijk veilig stellen dat de bruiloft nog niet had plaats gevonden  voor Jezus’ dood. Toen was het ‘oude huwelijk’ nog intact. Pas bij het sterven in Hem was het oude huwelijk ontbonden.

Voor mij roept dit echter wel de vraag op: Waarom zou het daarna dan nog lang duren voor de bruiloft? Zodra Hij stierf was de mensheid vrij van de wet en konden we toch trouwen? Heeft de kerk nu al 2000 jaar ‘verkering’ met Jezus?

Het nieuw Jeruzalem = de bruid = de heiligen

Openbaring windt er geen touwtjes om. Ik verbaas me er soms over dat mensen dit niet zien of snappen. Het nieuwe Jeruzalem is GEEN fysieke stad die fysiek uit de hemel zal neerdalen.

Openbaring 21:2 “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.”

En mocht je dan nog twijfelen… Lees dan vers 9 en 10:

“En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.

En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.”

Twee dingen hier vind ik interessant. Ten eerste wordt er gesproken over een ‘toebereidde Bruid’. Dit linkt ook heel logisch met de bruiloftsrituelen uit die tijd. Meer hierover verderop in dit artikel. Ten tweede: We zitten hier ondertussen in Openbaring 21. Laten we eens kijken wat er hiervoor heeft plaatsgevonden.

Openbaring toont een hele interessante volgorde die veel mensen lijken te missen. Beginnend in Openbaring 19:

 • Bruiloft
 • Beest en valse profeet verslagen
 • Start van het duizendjarige rijk
 • De eerste opstanding
 • Het laatste oordeel
 • Nieuwe hemel en nieuwe aarde
 • Het neerdalen van ‘de bruid/ het nieuwe Jeruzalem’
 • Daarna is nog sprake van zonde, dood en ziekte. Die bestaan dan dus nog.

Los van alle eschatologische implicaties van deze volgorde. De bruiloft vindt in ieder geval plaats voor het duizendjarige Rijk. En voor het beest en de valse profeet verslagen werden. We waren ten slotte aan het kijken wanneer de bruiloft plaats vindt.

De gelijkenissen rondom de bruiloft

Laten we eens kijken naar de twee gelijkenissen:

Voor we hier naar gaan kijken. En ik kan dit niet genoeg benadrukken. Jezus vertelde deze gelijkenissen aan de Joden die toen en daar leefden. Het is gewoon niet logisch om deze klakkeloos op ons (hedendaagse christenen) te betrekken.

Het bruiloftsfeest

Hierbij gaat Jezus in op de ‘originele gasten’ die genodigd waren. Maar die niet wilden komen en toen werden gestraft.
Mattheus 22:7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.

Vervolgens wordt het schorem van de straten geplukt om naar de bruiloft te komen.

Ik hoop dat het je opvalt dat deze gelijkenis een aantal duidelijke overeenkomsten heeft met andere bijbelgedeeltes. Je hoeft hier niet eens ver voor te zoeken. Slechts één hoofdstuk eerder lezen we dit in de gelijkenis van de wijnpachters:

Mattheus 21:40 “Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? 41Zij zeiden tot Hem: Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. “

Het mag dus duidelijk zijn dat deze gelijkenis gaat over de Joden (de originele gasten) die gedood worden en hun stad verbrand wordt, waarna de heidenen (de nieuwe gasten) worden uitgenodigd.

Maar wat deze gelijkenis in mijn ogen eigenlijk doet… is het aan elkaar linken van de bruiloft en de vernietiging van Jeruzalem.

De dwaze en wijze maagden

Okay… wat denk je? Ben je een dwaze maagd, of een wijze? Of is de jury er nog niet over uit? Hopelijk zeg je: “Ik ben de Bruid van Christus dus hoe kan deze gelijkenis überhaupt op mij slaan.” Nog los van het feit dat deze gelijkenis door Jezus aan de Joden toen en daar is gegeven en niet aan ons.

Het is in mijn ogen logischer dat deze gelijkenis een waarschuwing is voor Jezus volgers om niet te verslappen, maar hem te blijven verwachtten. Gedurende de (korte) tijd die Hij weg is ter voorbereiding voor de bruiloft.

Maar ik zou nog terugkomen op de Joodse huwelijksrituelen uit die tijd. Dus laten we daar nu even naar kijken en meteen zien hoe ook deze gelijkenis daarmee op zijn plaats valt:

Dit is in het kort hoe een Joods huwelijk er uitzag in de tijd van Jezus. Sommige van deze elementen zie je ook nog in hedendaagse Joodse huwelijken terug:

 • Er wordt een huwelijk overeengekomen (geregeld door de ouders) een bruidsschat bepaald en de bruid wordt ‘gevraagd’.
 • Gaat zij akkoord dan drinken ze samen een ‘verbondsbeker’ met wijn leeg. Ze zijn nu verloofd. (lijkt inderdaad wel heel erg op het avondmaal)
 • De bruidegom bereid een huis (voor de bruid) en een tent voor tijdens de huwelijksweek
 • Pas wanneer zijn vader deze heeft goedgekeurd mag de zoon zijn bruid gaan halen (klinkt bekend nietwaar. Mat 24:36 en ja, Jezus praat daar over de vernietiging van Jeruzalem mocht die link ondertussen niet duidelijk zijn).
 • De bruid bereidt zich ondertussen voor/ reinigt zich.
 • Bruid moest klaar staan. Ze kon elk moment worden gehaald (vaak midden in de nacht).
 • De bruid wordt meegenomen naar de bereidde plek. Bruid en bruidegom blijven daar een week terwijl de gasten het bruiloftsfeest vierden.
 • Het huwelijk wordt bezegeld met het drinken van wederom een beker/ glas wijn.

Als je alle informatie tot nu toe dus bij elkaar neemt zou je zeggen dat:

 • We sinds Jezus dood, verloofd waren met Hem. Het avondmaal vierden om dit te gedenken.
 • Hij naar de hemel is gegaan om daar een plek voor ons te bereiden. Toen deze klaar was Hij is gekomen om Zijn bruid te halen en de bruiloft te vieren.
 • De bruiloft samenviel met de vernietiging van Jeruzalem.
 • Deze dus in of in ieder geval rond 70 AD heeft plaatsgevonden.
 • Wij nu het nieuwe Jeruzalem zijn, hier op aarde. Inmiddels weer neergedaald vanuit de hemel. (Waarbij ik verder in dit artikel er niet dieper op inga dat dit betekent dat de nieuwe hemel en aarde nu al realiteit is en we nu in of na het duizendjarige rijk leven).

Veel christenen snappen en geloven dat wij nu al vrije toegang hebben tot de hemel. Dat wij daar ‘wonen’ en thuishoren, ook al leven wij nog op aarde. En dat wij nu al toegang hebben tot alle zegeningen en met Hem regeren hier op aarde. Dit is allemaal echter alleen mogelijk als het huwelijk reeds voltrokken is. Het nieuwe verbond is immer tussen Jezus en de Vader. Wij hebben er deel aan door het huwelijk en een-zijn met Hem.