roofdieren

Dit is ook weer zo’n onderwerp wat eigenlijk niet heel veel uitmaakt maar waar toch heel veel discussie over is. Het raakt namelijk aan de vraag of er ‘dood’ was voor de zondeval. Wat weer raakt aan de vraag of de schepping in 6 dagen was.

Is het door de zondeval dat dieren elkaar op gingen eten en was dit daarvoor niet het geval? Eten leeuwen en tijgers in de hemel gras? Is dit überhaupt biologisch mogelijk? Verder is deze vraag natuurlijk een heet hangijzer in de discussie tussen ‘evolutie/ old earth’ vs ‘young earth creationists’.

Roofdieren

Als je kijkt naar roofdieren dan is het in mijn ogen overduidelijk dat ze gemaakt zijn om te jagen, te ‘roven’. En daarmee dus om een prooi te vangen en op te eten. Je ziet dit aan hun bouw, je ziet dit aan hun spijsvertering systeem en de plaatsing van hun ogen.

Natuurlijk. Het kan zijn dat ze er voor de schepping anders uitzagen. Dat ze zich hebben ontwikkeld van herbivoor naar carnivoor. Maar het klinkt gewoon niet logisch? Wat is het nut van zo hard kunnen rennen als een jachtluipaard, wanneer je gras eet? Waarvoor dienen die scherpe hoektanden?

Je zou zelfs nog kunnen zeggen: God heeft al roofdieren gemaakt omdat Hij wist dat de mens zou vallen en de aarde hierop voorbereid was. Maar dat is nogal een tricky gedachtegang.

In de hof en buiten de hof

Je ziet een duidelijk contrast tussen de hof en daarbuiten. De mens kreeg de opdracht om de aarde te bewerken. Al voor de zondeval spreekt de bijbel over tamme en wilde dieren. De hof impliceert dat deze ‘onderhouden’ was en afgesloten van de rest. Wat in zicht heeft dat blijkbaar niet de hele aarde zo was.

Het zou dus kunnen dat binnen de hof de dieren elkaar niks deden en gedomesticeerd waren, maar dat er buiten de hof wilde dieren waren die gewoon elkaar opaten.

Waarom is het een issue of er dood was voor de zondeval?

De bijbel spreekt erover dat door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva zonde en dood de wereld is binnengekomen. Verder dat de aarde vervloekt werd. De grote vraag hierbij is natuurlijk kwam dood voor mensen in de wereld door de zondeval of dood in het algemeen? Gingen er ook geen dieren dood voor de zondeval? En gaat deze tekst over fysiek/ lichamelijk sterven of over dood op een dieper niveau? Adam en Eva gingen immers niet (meteen) lichamelijk dood na de zondeval. Maar er was wel meteen een afstand/ scheiding tussen God en mens.

En wat hield het in dat de aarde vervloekt werd? Werden dieren hierdoor slecht en bloeddorstig terwijl het daarvoor lieve grasetende snoezeltjes waren?

God zegt tegen Adam dat hij zal sterven wanneer hij van de boom van kennis van goed en kwaad eet. Dit is best een lastig concept om te snappen als er niks sterft om je heen. Het is niet ondenkbaar dat Adam juist heel goed begreep wat dit sterven inhield omdat hij het zag in het wild. Verder zien we Adam en Eva niet direct sterven in het fysieke (ze leefden daarna nog een lange tijd).

Uitdagingen als er geen dieren stierven voor de zondeval

Er zijn nogal wat dieren waarvan het eigenlijk heel fijn is dat ze met bosjes tegelijk doodgaan. Er is een equilibrium in de natuur wat maakt dat populaties van bepaalde dieren niet uit de hand lopen.

Stel dat konijnen niet sterven? Niemand die ze opjaagt en eet. Ze gaan ook niet dood van ouderdom. Hoe lang zou het duren voordat er zoveel konijnen zijn dat ze alle planten kaalvreten tot er niks meer overblijft?

Of eendagsvliegjes. Stel dat deze beestje niet sterven. Hoe lang zou het duren voor de hele aarde bedekt is met een laag vliegjes?

Argumenten voor vegetarische dieren voor de zondeval

Maar laten we ook even kijken naar argumenten die ervoor pleiten dat er geen dieren stierven voor de zondeval. Hierbij is het uitgangspunt dat dieren oorspronkelijk vegetarisch waren gemaakt en dat door de zondeval/ na de zondeval carnivoor zijn geworden.

Het sterkste argument hiervoor vind ik Genesis 1:30 “Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, (geef Ik) al het groene kruid tot spijze; en het was alzo.”

Deze tekst lijkt duidelijk te zeggen dat God ‘gras’ als eten aanwijst voor vogels en dieren. Je zou echter ook kunnen zeggen dat God een scheiding maakt in welke vegetatie voor dieren is en welke voor mensen. Het is dus de vraag of je hieruit kunt afleiden dat alle dieren vegetatie aten.

Ook zou je nog kunnen zeggen dat dit de getemde situatie is binnen de hof. Maar dat dit buiten de hof anders was.

Een argument voor verandering van vegetarisch naar carnivoor in dieren is Genesis 3:14:
“Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.” (NBG)

Deze komt in de nederlandse vertalingen echter minder tot zijn recht dan in bijvoorbeeld het engels:
“And the LORD God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed above all cattle, and above every beast of the field; on your belly shall you go, and dust shall you eat all the days of your life”

Zeker in de Engelse vertaling lijkt het hier alsof God alle dieren vervloekt (waardoor ze in een gevallen staat komen en elkaar op gaan eten) en de slang extra zwaar. Als je echter de commentaren[1] erop naslaat en meerdere vertalingen naast elkaar legt lijkt dit eerder te zeggen dat enkel de slang werd vervloekt.

Hieruit zou je kunnen concluderen dat dieren wel lijden (door toedoen van de mens) en geraakt worden door de vloek op de aarde. Maar zelf niet perse ‘gevallen’ of ‘zondig’ zijn. Je mist dan een verklaring waarom ze nu jagen en elkaar opeten.

Is het biologisch mogelijk

Ik dacht toen ik aan dit artikel begon dat dit de doodsnagel zou zijn aan het idee van grasetende roofdieren. Het schijnt alleen weldegelijk mogelijk te zijn voor roofdieren om te overleven op een vegetarisch dieet[2]. Of ze er vrolijk van worden en voor gemaakt zijn blijft natuurlijk een andere vraag.

Conclusie

Er zijn in mijn ogen genoeg argumenten dat dieren al dood gingen voor de zondeval (en elkaar opaten). Het sterkste argument tegen is Genesis 1:30 en daar heb ik eigenlijk gewoon geen goed antwoord op. Ondanks dat ik Genesis 1:30 niet goed kan weerleggen neig ik er nog steeds naar dat roofdieren gewoon al roofden en stierven voor de zondeval. Zeker doordat ze zo overduidelijk gemaakt lijken te zijn om te roven en ik geen reden zie om aan te nemen dat de dieren ook direct zijn vervloekt door de zondeval.

Als je uitgaat van een oude aarde dan ontkom je sowieso haast niet aan dood voor de zondeval. Of je hierbij nou uitgaat van (gestuurde) evolutie of creatieperioden ipv dagen van 24 uur.

[1] http://biblehub.com/commentaries/genesis/3-14.htm

[2] http://www.vegetarismus.ch/vegepet/tyke.htm